Irena Vouk

Irena Vouk, dipl. var. inž., dela na področju Varnost in zdravja pri delu  od leta 1993, ko je končala redni študij na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv varnostna inženirka. Po koncu študija je bila strokovna sodelavka v družbi Kova, d. o. o., v Celju. Leta 2002 je po študiju ob delu diplomirala na Oddelku za tehniško varnost na FKKT v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana varnostna inženirka. Od leta 2006 je zaposlena v družbi Civis, d. o. o., iz Maribora, ki izvaja strokovne naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, varstvom pred požari, energetiko, uvajanjem standardov v podjetjih idr. S strokovnimi delavci podjetje opravlja strokovne naloge, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu ter varstvom pred požari za različna podjetja in zavode, tudi za šole. Opravila je strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz požarne varnosti in izpit iz andragoških znanj ter si z rednim usposabljanjem in izpopolnjevanjem pridobila naziv svetovalka za kemikalije.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata