mag. Tanja Bolte

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magisterski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji za okolje je vodila Sektor za kakovost zraka. 01.06.2013 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je zasedla delovno mesto namestnice Direktorata za okolje. 1.8.2013 je prevzela vodenje Sektorja za vode na istem ministrstvu. 1.1.2014 je prevzela mesto generalne direktorice Direktorata za okolje. Kot strokovne kompetence lahko našteje sledeče: dobro poznavanje procesa kontrole (pridobljene izkušnje z notranjim in zunanjim presojevalcem sistema ISO 9001 in ISO 17025 - pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Je ambiciozna, kreativna in inovativna oseba, z različnimi kompetencami in motivacijo za dodatno pridobivanje znanj.

Ni produktov v tem izboru