Igor Antauer

Rojen 05.09.1954 v Celju, zakljuičl študij na Pravnif akulteti v Ljubljani (1979), opravil strokovni izpit na Republikšem Sekretariatu za pravosodje, upravo in proraučn (1981), vpisal magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1998). Strokovno se je izpopolnjeval v Zdruežnih Dražvah Amerike – Boston (1993), Veliki Britaniji – Sterling (1995), Benetke Italija (2001), ima certifikat za opravljanje pospeševalnih storitev v malem gospodarstvu (1993), opravil izobraževanje na področju postopkov lastninskega preoblikovanja (1994). Po končanem študiju je deloval kot samostojni svetovalec in kasneje vodja pravne službe na Zavodu RS za statistiko (1979 – 1984), samostojni svetovalec na Republiškem Sekretariatu za ljudsko obrambo (1984 – 1985), poslovni sekretar in namestnik direktorja Komunalnih skupnosti ljubljanskih občin (kasneje Skupščina mesta Ljubljane) (1985 – 1990), vodja projektov na Podjetniško Inovacijskem Centru (1990 –1992), direktor in lastnik PIC CONSULTING d.o.o., Tržaška c. 118, Ljubljana, e-mail: picconsulting@siol.net (1992 - ). Je specialist za mala in srednja podjetja, razpolaga tudi z izkušnjami pri sanaciji velikih podjetij ter stečaji in prisilnimi poravnavami. Zadnja leta je mednarodni ekspert za Evropsko Komisijo, Evropsko Agencijo za Prestrukturiranje, Svetovno Banko, Vzorci in vsebine za uspešno kadrovsko delo Maj 2004. Sedaj je generalni sekretar Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije in član nekaterih skupščin, nadzornih svetov ter delodajalskih teles, tudi v EU.  Združene Narode in OSCE (Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Makedonija, Kazakstan in Slovenija). Je soavtor Sprememb in dopolnitev Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti; bil je član Komisije za spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Objavil je več člankov v glasilih Podjetniških centrov. Od leta 1992 predava gospodarsko pravo, statusno pravo ter delovno pravo za Gea College d.d., Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Obrtno zbornico Slovenije, Pospeševalni center za malo gospodarstvo ter za Višjo šolo za poslovne sekretarje. Je podjetniški in pravni svetovalec za različne gospodarske družbe, kot npr.: IATA Ženeva, EQUANT Bruselj, SWISS INTERNATIONAL, Švica, Austrian Airlines Austria, Lufthansa Cargo Nemčija, Aeroflot Moskva, Heidelberg Nemčija, AGS Francija itd.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata