Helena Dvoršak

Helena Dvoršak je diplomirana ekonomistka in specialistka informacijske varnosti ter detektivka z detektivsko licenco 115. Zaposlena je v Detektivski agenciji AHD v Ljubljani. Tema njene diplomske naloge je bila pogodbeno pravo s poudarkom na detektivski pogodbi in pooblastilu, v specialistični nalogi pa se je ukvarjala z varovanjem zasebnosti zaposlenih na delovnem mestu. Specializirana je za poslovne poizvedbe in poizvedbe, povezane z delovnimi razmerji. 

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.