Gašper Golob

Gašper Golob, direktor podjetja Detektor sistemi d.o.o. in generalni sekretar Slovenskega združenja za požarno varstvo. Je strokovnjak za preventivno ravnanje pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom in za požarno varnost. Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo vodi sekcijo za publicistiko, usposabljanja in izobraževanja ter je vodja usposabljanja za požarnovarna vroča dela (HOT WORKS) po finski licenci SPEK ter usposabljanja za pridobitev licenc SZPV. V mednarodni konfederaciji nacionalnih organizacij s področja varstva pred požari, varnosti in naravnih nesreč CFPA-E je tudi član komisije za usposabljanja in marketing. Je soavtor in del projektnega vodstva razvojno raziskovalne naloge Nastajanje ogljikovega monoksida (CO) med gorenjem, v kateri je predstavljeno med drugim tudi več kot 50 različnih scenarijev zastrupitve s CO ter prikaz gibanja CO po bivalnem prostoru v primeru uporabe različnih goriv.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.