Franc Rančigaj, univ. dipl. inž. stroj.

Svojo poklicno pot je začel že leta 1981 kot absolvent v mariborskem TAM-u. Nato je v razvojnem oddelku tovarne SIP Šempeter opravljal naloge vodje večje projektne skupine, za tem pa naloge vodje inženiringa v tovarni KIV Vransko. Leta 1991 se je zaposlil v občinskem inšpektoratu občine Celje kot vodja inšpekcije dela. Poleg službe je že 40 let aktiven v gasilski organizaciji, kjer vseskozi opravlja tudi različne funkcije na operativnem področju. Vlada Republike Slovenije ga je 18. aprila 2012 imenovala za glavnega inšpektorja RS za delo. Trenutno deluje kot inšpektor v območni enoti Celje-Velenje.

Prikaz 1 rezultata