Eva Gostiša

Eva Gostiša je partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njeno delo je osredotočeno zlasti na intelektualno lastnino, pri blagovnih znamkah in modelih pokriva tako področje zaščite kot tudi uveljavljanja pravic, pri patentih pa uveljavljanje slednjih v sodnih postopkih. Bogate izkušnje si je pridobila tudi na področju izumov iz delovnega razmerja, avtorskega prava in nelojalne konkurence, v zvezi s čimer svetuje strankam in jih zastopa v sporih. Pokriva tudi regulativo na področju zdravil in zdravstvene dejavnosti, v zadnjih letih pa se posveča tudi nepremičninskim transakcijam.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.