Elizabeta Zirnstein

Mag. Elizabeta Zirnstein je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000, kjer je leta 2006 tudi magistrirala. Poleg tega je opravila še specializacijo iz evropskega prava na Univerzi v Cambridgu. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem kot vodja pravnega sektorja,  poleg tega pa kot višja predavateljica poučuje na Fakulteti za management Koper in Fakulteti za turistične študije - Turistici v Portorožu.  Objavila je že veliko pravnih besedil, tako člankov, poglavij v knjigah, raziskovalnih poročil, študijskih gradiv in podobno. Njena področja znanstvenega raziskovanja in strokovnega delovanja so predvsem pravo intelektualne lastnine, gospodarsko pravo in evropsko pravo."

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.