Drago Mir

Drago Mir, inženir kemijske tehnologije, diplomiral na VTŠ Maribor-smer Kemijska tehnologija. Od leta 1981 do leta 1990 zaposlen v industriji kot tehnolog za površinsko obdelavo materialov. Od leta 1990 do leta 2008 zaposlen v tujini (Avstrija) kot vodja laboratorija za izvajanje vhodno/izhodne kontrole nevarnih odpadkov in kot strokovni vodja fizikalno kemijske obdelave nevarnih odpadkov v obratu za obdelavo nevarnih odpadkov. Od leta 2008 naprej zaposlen v podjetju SAUBERMACHER Slovenija d.o.o. kot vodja področja Nevarnih odpadkov in snovnih tokov le teh, s področjem nevarnih odpadkov se ukvarjam že 29 let, od tega 17 let v tujini.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.