Dragana Prijanovič

svetovalka na področju izobraževanja in razvoja kadrov, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je svojo pot na področju trenerstva, izobraževanja in razvoja kadrov začela pred devetimi leti. Šest let je vodila oddelek za izobraževanje na Zavarovalnici Tilia d.d. in Odbor za izobraževanje pri Slovenskem zavarovalnem združenju in tudi sama izvajala in moderirala delavnice ter izvajala treninge internih izobraževalcev v podjetju in v okviru projektov ES (LDV) - ADEC (Adult Educator in Company) in Rubber Knowledge. V podjetju je vzpostavila sistem internega izobraževanja in sistem e-učenja, sodelovala pri razvoju produktov in prenovi sistema nagrajevanja prodajnikov. Pridobila je pedagoško andragoško kvalifikacijo in bila imenovana za predavateljico višje šole. Pri svojem delu uporablja veščine coachinga in nevrolingvističnega programiranja. Je licencirani NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP coach in ADEC (Adult Educator in Company) mojster trener. Kvalificirana je za uporabo orodja SDI (Strength Deployment Inventory) in orodja PEP (Potential Evaluation Program) za razvoj potencialov uspešnosti v prodaji. Sodelovala tudi pri pripravi izobraževalnega programa za višješolsko izobraževanje v programu Ekonomist, smer Zavarovalništvo. Objavila je več člankov in v soavtorstvu napisala učbenik za Premoženjska zavarovanja v okviru Zbirke znanja za zavarovalništvo, ki jo je izdalo Slovensko zavarovalno združenje in je namenjena študentom višješolskega izobraževanja v programu Ekonomist. Je članica Društva moderatorjev Slovenije in NLP coach sekcije v okviru Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.