dr. Zlatko Nedelko

dr. Zlatko Nedelko, je izredni profesor za področje managementa poslovanja na Katedri za Splošni management in organizacijo, na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija. Sodeluje pri izvedbi predmetov na vseh stopnjah študijah na področju managementa (Osnove managementa in organizacije, Vodenje podjetij, Poslovni procesi, Poslovna etika, Organizacijska teorija, Management proizvodnje). Izvedel je številna gostujoča predavanja na univerzah v tujini (Poljska, Litva, Madžarska, Turčija, Nemčija, Hrvaška, Portugalska). Je član znanstvenih odborov različnih mednarodnih konferenc v tujini. Dr. Nedelko je aktiven tudi kot urednik in recenzent. V letu 2012 je bil gostujoči raziskovalec na Wirtschaftsuniversität Wien, Avstrija kot štipendist OEAD, pod mentorstvom prof.dr. Mayrhoferja. V letu 2014 je bil gostujoči profesor na Vilnius Gediminias Technical Univesity, Litva ter v letu 2019 na Obuda University, Budimpešta, Madžarska. Dr. Nedelko je svoja dela objavil v ugledih mednarodnih revijah, vključno z objavami v revijah International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Journal of Business Economics and Management, Transformations in Business and Economics, System Practice and Action Research, E+M, Systems research and behavioral science, Journal of enterprising communities, Journal of Knowledge Economy, Management, and Actual problems of Economics. Njegova bibliografija obsega 23 izvirnih znanstvenih člankov, 3 vabljena predavanja, 74 prispevkov konferencah, 4 monografije, več kot 20 poglavij v znanstvenih in strokovnih monografijah ter druga dela. Vodil je več projektov financiranih s strani Javnega sklada za razvoj kadrov RS in projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja financiranih s strani ARRS (ZDA, Rusija, Hrvaška, Srbija). Hkrati pa je sodeloval tudi v več drugih projektih, kot npr. Fostering Entrepreneurship in Higher Education – FOSENTHE, EC Tempus P JP 144713, Managementska orodja v Sloveniji in na Hrvaškem, financiran s strani ARRS ter na projektu Interreg Slovenija-Avstrija Smart Production. Je tudi član programske skupine - Podjetništvo za inovativno družbo – P5-0023.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.