dr. Žan Jan Oplotnik

Je profesor za področje financ in mednarodne ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Med ostalim se že skoraj dve desetletji ukvarja s proučevanjem finančnih vidikov lokalne samouprave, javno zasebnim partnerstvom, finančnimi vidiki izvajanja javnih služb in investicijami. Na teh področjih tudi aktivno sodeluje s Slovenskimi občinami in svetuje pristojnim pri pripravi finančnih posledic sprejetih aktov, projektov in aktivnosti. Je avtor preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov objavljenih v domačih in tujih publikacijah.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata