dr. Valentina Franca

Dr. Valentina Franca je  kot univerzitetno diplomirana pravnica Pravne fakultet v Ljubljani   magistrirala s področja kadrovskega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Doktorsko disertacijo o Vlogi managementa pri delavski participaciji pa je ubranila na Fakulteti za management v Kopru. Zaposlena je na Fakulteti za management v Kopru kot višja predavateljica in raziskovalka na področju delovnega prava in kadrovskega managementa. Sodel uje  pri različnih raziskovalnih projektih in je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter prispevkov, učbenikov in ostalih monografij.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.