dr. Niko Herakovič

Niko Herakovič, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodja laboratorija LASIM in predstojnik katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme

Showing all 1 result