dr. Niko Herakovič

Niko Herakovič, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodja laboratorija LASIM in predstojnik katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme

Prikaz 1 rezultata