dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v mednarodnem revizorskem timu bančne skupine Societe Generale, nato je sedemnajst let delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti d.d., kjer je postavljala in razvijala aktivno finančno funkcijo v koncernu ter razvila in vzpostavila model upravljanja s tveganji. Sodelovala je tudi v sklopu delovnih skupin Združenja Manager, Centra za izobraževanje v pravosodju, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije in drugo. Zadnje leto se, v sklopu samozaposlitve, ukvarja s postavitvijo modelov upravljanja s tveganji ter izgradnjo prilagodljivih poslovno-finančnih modelov, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Na podlagi izkušenj je naredila produkt celovite Diagnostike finančnega zdravja podjetij kot tudi izvaja 'outsourcing' finančne funkcije podjetjem. Je predavateljica za nemško založbo Forum Media, Akademijo Finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Izziv v praksi so ji celostne spremembe posameznikov in sistemov ter zmanjševanje števila sporov na sodiščih ter 'prehod' v mediacije.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.