dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko ima dolgoletne izkušnje v bančnem in podjetniškem finančnem okolju. Je dolgoletna direktorica finančne funkcije in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v Eti d.d., pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo-ocenjevanje vrednosti podjetij, ki od junija 2017 dalje deluje v regijsko delujočem podjetju za energetske rešitve GGE d.o.o. Zadnja leta se intenzivno ukvarja z razvojem modelov upravljanja tveganj in koncernske finančne funkcije v praksi ter s prestrukturiranjem zdravih podjetij v času sprememb v okolju - s celostnimi spremembami posameznikov in sistemov.

Showing all 5 results