dr. Mojca Poberžnik

Dr. Mojca Poberžnik je na IOSu zaposlena od leta 2009 kot vodja raziskovalnega področja Okoljevarstvo.  Pred tem je bila 11 let zaposlena v gospodarstvu,  2005 – 2009 v podjetju Messer Slovenija d.o.o., kjer je opravila raziskave, vezane na doktorsko nalogo s področja Tehniškega varstva okolja (mentorica red. prof. dr. A. Lobnik). Med doktorskim študijem in še danes zelo tesno strokovno sodeluje z Joanneum Research Inštitutom za vodo, energijo in trajnostni razvoj, kjer se je usposabljala na področju hidro-kemijskega modeliranja in zahtevne analitike voda. Raziskovalno delo dr. Mojce Poberžnik na področju okoljevarstva je usmerjeno na: postopke priprave in analizne metode s področja različnih tipov voda, zakonodajo na področju odpadnih, pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, pripravo pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, čiščenje odpadnih (tehnoloških, deponijskih,…) voda, uporaba izotopskih metod in analiznih tehnik v hidrokemiji, hidrokemijsko modeliranje. Veliko sodeluje z gospodarstvom, kjer z implementacijo različnih tehnoloških rešitev svoje teoretično znanje prenaša v prakso. V letu 2013 je kot somentorica diplomske naloge, ki je bila nagrajena za najboljšo diplomo s področja okoljevarstva prejela »Saubermacherjevo nagrado.« Je presojevalka sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistemov upravljanja kakovosti ISO 9001 z mednarodno licenco.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata