dr. Mitja Ruzzier

Dr. Mitja Ruzzier je profesor podjetništva na Univerzi na Primorskem. Glavne teme raziskovanja in svetovanja so podjetništvo, mednarodno poslovanje, inovativnost, blagovne znamke in internacionalizacija podjetij. V sklopu navedenih tem je izvedel več strokovnih seminarjev, ter objavil več znanstvenih prispevkov in knjig pri domačih in tujih znanstvenih revijah in založbah. Sodeloval oziroma vodil je vrsto domačih in tujih raziskovalnih in svetovalnih projektov. Pri tem ga odlikujejo praktične izkušnje in delo v gospodarstvu, ki mu omogočajo razumevanje različnih perspektiv in učinkovit način dela. Znanje posreduje študentom v okviru predmetov s področja podjetništva in mednarodnega poslovanja doma in v tujini (Italiji, Avstriji, Norveški, Hrvaški in Avstraliji). Odličnost v znanstvenoraziskovalnem delu, podjetniški način razmišljanja, delovne izkušnje v praksi, mednarodna izpostavitev in interdisciplinarnost delovanja so značilnosti, ki se kažejo v njegovem večplastnem delovanju ter poslanstvu povezovanja znanosti in poslovne sfere.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.