dr. Mitja Krajnčan

dr. Mitja Krajnčan, predstojnik magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika na UP PEF. Je redni profesor za področje didaktike in metodike socialno pedagoškega dela. Svojo pot je pričel v Vzgojnem zavodu Logatec, kjer je uvedel metodo doživljajske pedagogike v slovenski prostor. Nadaljevanje dela v praksi je potekalo v stanovanjski skupini, z njo povezani metodiki dela v smeri normalizacije in deinstitucionalizacije. Ustanovil je Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, aktivno sodeloval v Društvu stanovanjskih skupin BIVA in bil predsednik Združenja za socialno pedagogiko. Je član mednarodnih strokovnih združenj. Akademsko pot je pričel na Univerzi v Ljubljani, nadaljeval pa na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, kjer je gradnik smeri socialna pedagogika. Znanstveno raziskovalna področja so usmerjena v polje vzgojnih zavodov, deinstitucionalizacije, alternativnih oblik socialno pedagoškega dela, metodik vzgojnega dela, socialne veščine in doživljajske pedagogike.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.