dr. Martina Rauter

dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Teme njenih podiplomskih del so se dotikale predvsem kakovosti življenja, ravnotežja delo – življenje, ekologije in trajnostnega razvoja. Do jeseni 2017 je bila zaposlena kot višja svetovalka za mladino na Mestni občini Maribor, pred tem je bila mlada raziskovalka na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, več let je bila zaposlena v gospodarstvu, predvsem na področju PR in marketinga. Od 1. aprila 2018 je samostojna podjetnica in se ukvarja z osebno in družbeno odgovornostjo, evropskimi projekti na področju športa, turizma in mladih, PR in marketingom. Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in znanstvenih člankov.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.