dr. Marko Likon, univ. dipl. kem.

Podjetnik in profesionalni raziskovalec z več kot triindvajsetletnimi izkušnjami v praksi. Štirinajst let dela na vodstvenem položaju v podjetjih v zasebni lasti. Predavatelj okoljskih tehnologij na Univerzi v Novi gorici. Večletno delo kot tehnični direktor v mednarodnem podjetju za proizvodnjo premazov in kot vodja za upravljanje s tveganji povezanimi z zdravjem ljudi ter tveganji za okolje. Pridobljene večletne izkušnje pri pripravi tehnologij s področja industrijske kemijske polimerizacije, vodenju proizvodnje in pripravi tehnološke, tehnične in investicijske dokumentacije za postavitev proizvodnih zmogljivosti. Večletno delo kot vodja odlagališča odpadkov in oddelka za razvoj tehnologij za predelavo odpadkov in odpadnih voda. Pridobljene izkušnje pri delu v laboratoriju za preizkušanje zdravil in kemijskem laboratoriju. Izkušen pri pripravi analitskih aplikacij in pri trženju analitskih instrumentov in pripomočkov. Lastnik več mednarodnih strokovnih publikacij in patentov. Na podlagi patentov so bila pridobljena Eco Innovation sredstva za leta 2008, 2009 in 2012. Dobitnik National Energy Globe Award za leto 2011, srebrnega in zlatega priznanja za inovacije pri GZS za leto 2014 in Natural Fibrenamics Award za leto 2013. Trenutno vodja R&D pri podjetju Škrlj d.o.o. in zadolžen za razvoj sistemov za ekstrakcijo na osnovi super kritičnih tekočin.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata