izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1994 zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno strokovno področje je gradbena fizika in energijsko učinkovite stavbe, sodelovala je pri pripravi več nacionalnih strateških razvojnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja energijske učinkovitosti v stavbah, pri razvoju pravilnika PURES in drugih podlag za tehnične predpise. Kot predavateljica deluje na Novi univerzi - Evropski pravni fakulteti na področju pravo in management nepremičnin.
Ukvarja se s skoraj nič-energijskimi stavbami, razvojem energetske izkaznice stavbe, oceno tehničnega, ekonomsko upravičenega in socialno sprejemljivega potenciala za energetsko obnovo stavb, z optimizacijo vseživljenjskih stroškov (LCC) in okoljskimi vplivi (LCA) stavb, in razvojem kazalnikov za vrednotenje trajnostne gradnje. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu ministrstva. Sodelovala je v preko 50 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih iz programov H2020, COST, LIFE in Interreg. Je članica Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri ministrstvu RS za okolje in prostor.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.