dr. Manica Ulčnik-Krump, univ. dipl. kem.

Kot vodja oddelka za raziskave in razvoj poslovne enote recycled resource pri INTERSEROH Dienstleistungs GmbH je odgovorna za tehnični razvoj reciklirane plastike ALBA Group, ki je eno vodilnih mednarodnih podjetij na področju recikliranja in zagotavljanja celovitih okolijskih rešitev. Dr. Manica Ulčnik-Krump je mednarodno priznana strokovnjakinja za predelavo plastičnih materialov, ki raziskovalno-razvojne aktivnosti in specifična znanja na področju reciklaže odpadnih plastičnih materialov usmerja prednostno v zagotavljanje potreb gospodarstva. Ima objavljenih več kot 200 mednarodnih publikacij, vključno z izvirnimi znanstvenimi članki, objavljenimi prispevki znanstvenih konferenc, ter je bila prisotna na več vabljenih predavanjih. Je članica Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo. Leta 2007 je bila imenovana tudi za svetovalko Svetovne banke IFC za povezovalni program na področju recikliranja za južno Evropo. Razen prednostnih delovnih nalog, ki jih opravlja v povezanih podjetjih ALBA Group v Nemčiji, od leta 2016 vodi mednarodno priznani raziskovalni in inovacijski center Interseroh Plastics Reserach & Development - Kompetenčni center v Mariboru, kjer s svojimi aktivnostmi podpira razvoj evropske ekonomije v smeri krožnega gospodarstva in z mednarodno vpetostjo zagotavlja generiranje multidisciplinarnih znanj za odgovornejšo rabo sekundarnih surovin.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata