Dr. Klemen Podjed

Pomaga zaposlenim izboljševati zdravje in počutje pri delu ter vodi projekte zmanjševanja posledic in stroškov slabega zdravja v organizacijah. V okviru Inštituta za produktivnost d.o.o. je izvajal številne programe promocije zdravja pri delu. Usposablja in vodi skupine za zdravje v organizacijah ter svetuje pri izdelavi načrtov promocije zdravja. Klemen Podjed je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo že preko 1000 udeležencev. Vodi tudi delavnice za zdravo delo in življenje ter upravljanje s stresom na delovnem mestu.

Showing all 1 result