dr. Katarina Grom

Dr. Katarina Grom je svojo izobraževalno pot kalila od vzgojiteljice do učiteljice razrednega pouka. S svojim magistrskim delom Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole (Introduction of the Cankar Award Contest in the First Grade of Primary School) je spodbudila državno komisijo za tekmovanje iz slovenščine, da je preizkusila in nato uvedla tekmovanje iz slovenščine tudi za otroke prvega razreda pod imenom Mehurčki. Za izvirno delo je bila nagrajena s Prešernovo nagrado. Svoje strokovno delovanje je nadgradila z doktorsko disertacijo z naslovom Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja (Developing Reading and Writing Skills with the Use of Vertical Literacy Model) s področja didaktike slovenščine, ožji področji branje in pisanje. Z raziskavo je dokazala smiselnost načrtnega in sistematičnega razvijanja predopismenjevalnih spretnosti v povezavi z integrativno metodo začetnega opismenjevanja, ob čemer je izpostavila stopenjsko razvijanje zgodnje pismenosti, ki vpliva na začetno opismenjevanje. Njeno delo se nanaša na povezovanje dveh ločenih vzgojno-izobraževalnih inštitucij, tj. vrtca in osnovne šole, s čemer povezuje zgodnjo in začetno pismenost. Pri posredovanju izobraževalnih vsebin strokovnim delavcem se opira na sodobna teoretična izhodišča pismenosti, ki jih povezuje z aplikativnim doprinosom v pedagoški praksi. Tematike izobraževanj, ki vplivajo na profesionalni razvoj pedagoških delavcev v kontekstu pismenosti, so namenjene razpravljanju o prepričanjih in stališčih v diskurzu razvijanja pismenosti otrok, pojasnjevanju nevroedukacijskih izhodišč povezanih z začetnim branjem in pisanjem, razmišljanju o pomenu igre in učenja, vedenju posameznih področij za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti ter seznanjanju učiteljev/-ic z integrativno metodo začetnega opismenjevanja v povezavi z besedili. Intenzivne družbene spremembe od otrok zahtevajo kompleksnejši nivo pismenosti, kar se odraža v njenih inovativnih pristopih razvijanja pismenosti. Je avtorica strokovnih in znanstvenih prispevkov ter redna udeleženka na znanstvenih nacionalnih in mednarodnih konferencah. V prostem času redno sodeluje z Društvom za Downov sindrom Slovenije, kjer sodeluje kot aktivna članica ter občasna predavateljica za starše in strokovne delavce.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata