dr. Grega Strban

Dr. Grega Strban je profesor delovnega prava in prava socialne varnosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Izobraževal se je na univerzah v Ljubljani, Leuvnu in Cambidgu, izpopolnjeval pa tudi na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, kjer je zunanji korespondent. Je štipendist Fundacije Alexandra von Humboldta, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, predsednik slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost in predsednik Sveta Inštituta za delo pri Pravni fakulteti. Je tudi ekspert Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela, znanstveni vodja EU projekta FreSsco, akademski član sekretariata EU projekta MISSOC in vodja programske skupine Pravne fakultete, do nedavnega je bil podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost iz Leuvna. Objavlja v revijah in monografijah doma in v tujini, je član uredniških odborov revij Podjetje in delo ter Delavci in delodajalci. Prejel je priznanje Mladi pravnik (Zveza društev pravnikov Slovenije, 2001) in Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security (Univerza v Leuvnu, 2004).

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.