dr. Blaža Nahtigal

Dr. Blaža Nahtigal je diplomirala je na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za živilstvo, kjer se je takoj po diplomi tudi zaposlila kot raziskovalka in kasneje magistrirala ter doktorirala. Delovne izkušnje je pridobivala kot učiteljica strokovnih predmetov v programih Srednje gostinske in Agroživilske šole, na Ministrstvu za obrambo kot višja svetovalka za področje prehrane ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot podsekretarka/sekretarka za področje varnosti hrane, živilske zakonodaje in mednarodnih standardov za živila.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata