Domen Neffat

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik Po zaključku študija na ljubljanski Pravni fakulteti je pričel s pripravništvom v odvetniški pisarni v Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij v Nemčijo v kraj Heidelberg, kjer ga je uspešno zaključil. Po vrnitvi je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno, mednarodno, zasebno in primerjalno pravo. V odvetništvu je nadaljeval ponovno v Ljubljani, kjer je uspešno opravil pravniški državni izpit in kmalu za tem pričel z lastno odvetniško prakso, ki jo nadaljuje še danes. Pri delu se redno srečuje tudi s pravom ravnanja z odpadki in pravom varstva okolja in svetuje ter stranke zastopa v postopkih povezanih z ravnanjem z odpadki in varstvom okolja (pridobivanje OVD/OVS, čezmejne pošiljke, zbiralci, zbiranje odpadne embalaže, prekrškovni postopki, trgovci in posredniki odpadkov, upravljanje z odlagališči, centri za ravnanje z odpadki, sežig odpadkov ipd.).

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.