Boštjan Aver, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov.
Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi docenturo s področja poslovna ekonomija in pred tem docenturo s področja financ in računovodstva. Bil je predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, pred tem tudi predsednik nadzornega sveta KAD-a, član nadzornega sveta in revizijske komisije v Juteksu, zaposlen je bil tudi v Banki Koper d. d., nazadnje kot vodja enote za Planiranje in nadzor in pred tem vodja kontrolinga.
Trenutno opravlja funkcijo direktorja JP Komunalno podjetje Logatec. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega menedžementa. Izvaja tudi finančni nadzor zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik že od leta 2012 do 2018, in sicer za Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije. Trenutno predava na fakultetah, kot so Gea College – FP, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in Fakulteta za organizacijske vede v Kranju ter je predaval na Fakulteti za Management Koper in European School of Law and Governance, Kosovo.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.