Darinka Meško

Že več kot petnajst let dela v reviziji na področju revidiranja gospodarskih družb in javnega sektorja. V tem času je pridobila strokovne nazive revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka ter zaključila magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«. Kot zunanja izvajalka samostojno izvaja notranje revizije v gospodarskih družbah in javnih zavodih. Na Visoki šoli za računovodstvo je predavateljica posameznih strokovnih predmetov iz področje računovodstva in revizije. Zraven tega predava tudi na različnih strokovnih seminarjih in objavlja strokovne članke, ki se nanašjo na različna področja računovodenja in revizije.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.