Danica Šprajcar

univ. dipl. inž., MBA, kot koordinatorica poslovanja v Kliniki Golnik skrbi za sistem vodenja kakovosti v tej ustanovi. Pri tem koristno uporablja znanje, pridobljeno z medna- rodnim podiplomskim študijem poslovodenja v IEDC Bled in izkušnje pri izvajanju številnih presoj po zahtevah različnih standardov vodenja. Usposobljena je za vodenje presoj po zahtevah standardov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 in ISO 13485:2003.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.