Branko Kosi

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., s področjem okolja in odpadki se ukvarja od oktobra 1996, ko se je zaposlil v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. kot tehnični vodja, pred tem je bil zaposlen v Mariborski livarni Maribor. Prvi projekt je bil uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Sodeloval je pri pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije mehansko-biološke obdelave ter avtomatizacije sortiranja odpadkov. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje. V času, ko je še bil zaposlen v Snagi, je aktivno sodeloval pri vsebini in oblikovanju cen in cenikov s področja izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki, od koder so mu poznane zahteve in zadrege aktualne zadevne zakonodaje. Sedaj je samozaposlen in se ukvarja s storitvami in svetovanjem na področju ravnanja z odpadki, pridobivanja okoljskih dovoljenj, sodeluje v različnih okoljskih projektih ter še vedno predava kot predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata