Boris Pogačar, univ. dipl. inž. grad.

Boris Pogačar, univ. dipl. inž. grad.,  je vodja tehničnega oddelka v podjetju Doka d.o.o. Ima
15 let izkušenj na področju opažev za betonske konstrukcije. Sodeloval je kot tehnolog za opaže pri gradnji velikih projektov v Sloveniji (predor Šentvid, Kristalna palača, HE Brežice, Avtocestni program – nadvozi, mostovi, Hotel Intercontinental, Stanovanjska soseska Brdo, garažna hiša Luka Koper, Stanovanjska soseska Pekrska gorca, TEŠ 6, ...)

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.