Boris Kramžar

Boris Kramžar, dr.med., je leta 1993 opravil specialistični izpit iz medicine dela, prometa in športa s specialistično nalogo »Standardizacija zdravstvenih pregledov nabornikov v Republiki Sloveniji« za Ministrstvo za obrambo RS. Od leta 2004 je zaposlen v Sektorju za izvedenstvo ZPIZ na delovnem mestu predsednik invalidske komisije I. stopnje Celje. Leta 2010 je bil član strokovne skupine za izdelavo standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije. Od leta 2017 deluje kot zdravnik svetovalec Zavoda za zaposlovanje RS (ZRSZ) za zdravstveno zaposlitveno rehabilitacijo in predsednik Rehabilitacijske komisije ZRSZ za Območno enoto Celje. Je dobitnik priznanja Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije »Dr. Zdravko Neuman« za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v letu 2017. Prav tako je sodni izvedenec za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za pravosodje RS. Je avtor več prispevkov za izobraževanja varnostnih inženirjev, izvajalcev medicine dela in delodajalcev na temo poklicne rehabilitacije.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata