Bojan Šinkovec

Bojan Šinkovec, inženir strojništva. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije. V svetovalnem podjetju Performance Solutions By Milliken, Spartanburg  v ZDA se je specializiral in pridobil certifikat za svetovalca na področju t.i. Perfomance management. Na inštitutu JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance, Tokio) se je specializiral in pridobil certifikat za inštruktorja TPM (Total Productive Maintenance).
Ima bogate izkušnje na različnih področjih dela:

svetovanje na področju menedžmenta (Management consulting);
obvladovanje metod vitkosti: 5S, TPM, Just-in-time (JIT), Poka Yoke, Gemba walk, Standardizacija in opazovanje delovnih mest, Kaizen, Vizualni menedžment, analiza 5x zakaj, lekcija točnega primera, DOJO, rast osnovnih delovnih enot, VSM – mapa vrednostnega toka…;
izvajanje in vodenje različnih usposabljanj ali izobraževanj za izboljšanje organizacije in učinkovitosti;
priprava, izdelava in nadzor procedur (sistem učinkovitosti, sistem vzdrževanja …) po zahtevah ISO, IATF;
oblikovanje in uvajanje sistemov za vodenje učinkovitosti proizvodnje;
konstruiranje in razširjanje definicij v zvezi z vzdrževalnimi aktivnostmi, sistematizacijo in optimizacijo vzdrževalnih aktivnosti, razvojem preventivnega in kurativnega vzdrževanja;
vpeljevanje sistema kapitalizacije izkušenj, uporaba izkušenj v novih projektih;
uvajanje informacijskega orodja MVP (Management Visuel des Pertes – orodje za spremljanje potrat).

Je tudi eden izmed glavnih pionirjev digitalizacije LEAN procesov v svetu ter prejemnik mnogih nagrad za  inventivno in ustvarjalno delo.

Izberi kategorijo

Prikaz vseh 2 rezultatov

Izberi kategorijo

Prikaz vseh 2 rezultatov