Bojan Mehle

Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str., rojen 1953 v Ljubljani, je diplomiral l. 1977 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, smer procesna tehnika. V glavnem kot projektant, nadzornik, revident načrtov in izvajanja strojnih inštalacij je deloval v podjetjih kot: Iskra Elektromehanika, Inženirski biro SOP Krško, Lesnina Inženiring za gradnje in tehnologijo, Finitura, Mercator Optima inženiring, Protim Ržišnik Perc, v zadnjih letih pa kot samostojni podjetnik. Pomembnejše dodatno strokovno izobraževanje: projektantski strokovni izpit (1981) dopolnilni strokovni izpit iz tehničnega revidiranja (2004) licenca neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih izkaznic (2013). Posebno pozornost posveča uvajanju sistemov učinkovite rabe energije v stavbah ter izkoriščanju obnovljivih virov energije. V l. 2004 je od Agencije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije prejel posebno plaketo, kot član projektne skupine pa na 15. dnevih energetike 1. nagrado za Energetsko učinkovit projekt 2013.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.