Barbara Korošec

Barbara Korošec, prof. def. logoped

Kot logopedinja je zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča, Klinika za fizikalno medicino in rehabilitacijo. Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pod okriljem Katedre za otorinolaringologijo opravlja specializacijo iz klinične logopedije. Sodeluje v strokovnem rehabilitacijskem timu na oddelku za (re)habilitacijo otrok. Ožje področje njenega dela zajema individualno delo z otroki, ki imajo prirojeno ali pridobljeno govorno jezikovno motnjo. Največ pozornosti namenja zgodnji obravnavi otrok z motnjo v razvoju, po nezgodni možganski poškodbi, razvijanju zgodnjih komunikacijskih veščin in pridruženimi težavami na področju hranjenja ter svetovanju staršem. Pri svojem delu veliko pozornosti namenja razvijanju nadomestnih strategij komunikacije pri otroku s težjo ali težko govorno jezikovno motnjo. Vseskozi nadgrajuje svoje znanje s področja nadomestne in dopolnilne komunikacije, kjer se srečuje z različno tehnologijo iz področja pripomočkov za nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Vključuje se v prilagajanje učno vzgojnega dela otrok z govorno jezikovno motnjo in motnjo branja in pisanja na oddelku za (re)habilitacijo otrok, kjer sodeluje s člani Bolnišnične osnovne šole. Ob zaključku obravnave otrok sodeluje pri prenosih prilagojenega učno vzgojnega programa v domače okolje in matične šole. Od leta 2005 deluje kot članica in predsednica senata Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v Ljubljani 7.

Showing all 1 result

Brez zadetka
5 % Popusta
Naslednjič
Skoraj!
25 % Popusta
10 % Popusta
Ni nagrade
Nimate sreče
Skoraj!
20 % Popusta
5 % Popusta
10 % Popusta
DECEMBRSKI POPUSTI POSKUSITE SREČO IN ZADENITE POPUST!

Vnesite vaš e-naslov in zavrtite kolo sreče. To je vaša priložnost, da zadenete posebne popuste!

Koda popusta se vam avtomatsko doda v košarico.

Splošni pogoji:

  • Popust velja 3 dni od prejema.
  • Popusta ni mogoče uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

  • Promocija poteka do vključno 31. 12. 2019.