Barbara Kolar Berglez

Barbara Kolar Berglez je profesorica biologije in kemije z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih, ki so povezana s kemikalijami. V podjetju Pinusu TKI, d.d. v Račah je bila vodja registracijsko dokumentacijske službe. Kot samostojna podjetnica v zadnjih desetih letih skrbi za izdelavo varnostnih listov v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku, izdelavo etiket za čistila, biocidne proizvode, lake, barve, fitofarmacevtska sredstva in gnojila, prevode tehnične dokumentacije, predajo PCN dosjejev in UFI številk in svetuje pri ureditvi skladiščnih prostorov ter izdelavi skladiščnega reda. Sodeluje s podjetji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore ter drugih držav EU.

Je članica skupine svetovalcev za področje kemijske zakonodaje na GZS z opravljenim strokovnim izobraževanjem CEFIC/CEEC Federations ChemLeg projekta in strokovnjakinja za podajanje in preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami. Ima opravljen tritedenski STOX tečaj (Basic Human, Environmental and Regulatory Toxicology). Članica Obrtne zbornice, članica GZS in Sekcije za kemijsko zakonodajo pri GZS. Redno sodeluje na letnih strokovnih srečanjih svetovalcev za kemikalije, udeležuje se webinarjev, ki jih organizirajo ECHA, Hrvatski Zavod za javno zdravstvo in podjetji iPoint in Chemical Watch.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata