Anton Koželj

Rojen 29. 03. 1974 je leta 2000 končal študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in si pridobil naziv diplomirani zdravstvenik.  Leta 2002 je diplomiral  na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Prve delovne izkušnje si je nabiral v DUO Impoljca, kasneje pa se je zaposlil v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, v  Centru za  nujno medicinsko pomoč in  reševalne prevoze. Od leta 2004 je redno zaposlen kot predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Predava in izvaja klinične vaje na področju  zdravstvene nege internističnega bolnika kot tudi na področju nujne medicinske pomoči. Leta 1997 /98 je deloval v pri humanitarni odpravi  v Afriki - Zambija, kjer si je tudi nabiral izkušnje z urgentnimi situacijami v posebnih pogojih.  Je inštruktor temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja na tečajih ALS (Advanced life support), ki potekajo   pod okriljem ERC-a (European Resuscitation Council). Bil je tudi član Delovne skupina za izobraževanje projekta nujne medicinske pomoči v RS; prehospitalno področje,  ki  deluje v okviru Ministrstva za zdravje. Sodeluje kot sodnik pri izvajanju tekmovanj za področje prve pomoči in nujne medicinske pomoči.  Prav tako je tudi inštruktor pri izobraževanju iz  nudenja prve pomoči reševalcev na kopališčih, ki ga licenčno izvaja  Rdeči križ RS. Od leta 2003 do 2006je  sodeloval v Projektu helikopterske nujne medicinske pomoči pri Ministrstvu za zdravje RS, kot  član  enote helikopterske nujne medicinske pomoči. Že vrsto let je tudi član  Ju- Jitsu državne reprezentance Slovenije kot reprezentančni spremljevalec za nudenje prve pomoči na tekmovanjih. V prostem času pa deluje tudi kot reševalec na smučišču.

Prikaz 1 rezultata