Ana Ašler

Ana Ašler je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti – smer geologija. Prve delovne izkušnje je kot študentka pridobivala na Zavodu za gradbeništvo, kjer je delovala v okviru Laboratorija za beton, kamen in reciklirane materiale. Leta 2019 se je zaposlila na Eurofins ERICo Slovenija kot vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal v okviru oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave. Odgovorna je za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10, za izdelavo posnetkov stanja tal ter za izdelavo ocen odpadkov.

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata

Izberi kategorijo

Prikaz rezultata