Aljaž Gradišnik

Aljaž Gradišnik, dipl. ing. el., je vodja oddelka IBM MAXIMO KOPA d.d. za področje informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja.

Kot vodja ali član projektnih timov sodeluje pri uvedbi informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja, izdelavi analiz obstoječega stanja in predlogov za učinkovitejše vzdrževanje v domačih in tujih podjetjih. Svoje izkušnje in znanje deli na številnih mednarodnih konferencah ter v strokovnih člankih na temo vzdrževanja in informacijske podpore.

Prikaz 1 rezultata