Aljaž Gradišnik

Aljaž Gradišnik, dipl. ing. el., je vodja oddelka MAXIMO v podjetju KOPA d.d. za področje informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja.
Kot vodja ali član projektnih timov sodeluje pri uvedbi informacijskih sistemov za podporo in upravljanje vzdrževanja, izdelavi analiz obstoječega stanja in predlogov za učinkovitejše vzdrževanje v domačih in tujih podjetjih. Svoje izkušnje in znanje deli na konferencah in posvetih s področja digitalizacije upravljanja in vzdrževanja sredstev ter samih procesov v vzdrževanju. Je pisec več strokovnih člankih na temo vzdrževanja in informacijske podpore. S področjem vzdrževanja in digitalizacije se ukvarja več kot 20 let in ima bogate izkušnje pri projektih pri proizvodnih podjetjih različnih velikosti in panog (avtomobilska, prehrambna, energetika, storitvena, trgovina, kovinskopredelovalna, izvajanje storitev – outsourcing).

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.