Alenka Klinc

Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila naziv profesorice defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Prve izkušnje z bolnimi otroki je pridobila v Centru za zdravljenje otrok v Šentvidu pri Stični. Profesionalno in osebno rast je nadaljevala na Osnovni šoli Ledina, v bolnišničnih šolskih oddelkih, ter na Kliniki za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je razvijala modele učenja in poučevanja z najtežje bolnimi otroki in mladostniki. Pri načrtovanju in izvajanju ustrezne vzgojno-izobraževalne pomoči ter podpore bolnemu otroku je sledila otrokovemu zdravstvenemu stanju in počutju ter vplivu bolezni in zdravljenja na učno funkcioniranje otroka. Zato je sodelovala v različnih strokovnih timih s strokovnjaki z različnih področij. V bolnišničnem okolju je skušala s prilagojenimi metodami dela ustvariti čim bolj prijetno okolje, ki bi pozitivno vplivalo na počutje bolnih otrok.  Kot strokovna članica področne skupine  za otroke s posebnimi potrebami je sooblikovala navodila za vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za delo z dolgotrajno bolnimi učenci. Z aktivnim prispevkom je sodelovala v inovacijskem projektu z naslovom Šolanje na daljavo.  Bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje z dolgotrajno bolnimi otroki so ji kot predsednici komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo v veliko pomoč pri vodenju tega organa. Načrtuje, organizira in vodi senate na Pediatrični kliniki v Ljubljani in v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Kamniku. O delu, izkušnjah in dosežkih pri delu z bolnimi otroki seznanja tudi širšo strokovno javnost na seminarjih in mednarodnih konferencah. Uspešno svetuje in sodeluje tako s starši kot tudi s strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in prenaša svoje znanje drugim.

Showing all 1 result

Brez zadetka
5 % Popusta
Naslednjič
Skoraj!
25 % Popusta
10 % Popusta
Ni nagrade
Nimate sreče
Skoraj!
20 % Popusta
5 % Popusta
10 % Popusta
DECEMBRSKI POPUSTI POSKUSITE SREČO IN ZADENITE POPUST!

Vnesite vaš e-naslov in zavrtite kolo sreče. To je vaša priložnost, da zadenete posebne popuste!

Koda popusta se vam avtomatsko doda v košarico.

Splošni pogoji:

  • Popust velja 3 dni od prejema.
  • Popusta ni mogoče uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

  • Promocija poteka do vključno 31. 12. 2019.