Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je komunikativna predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila državna gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, izvajala je in izvaja investicije na Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za notranje zadeve in zaporih, je predavateljica s 25 letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov in so/avotica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje.

Prikaz vseh 19 rezultatov