Trenutno razpisani seminarji, izobraževanja, delavnice

Izberite svoje področje

10. 5. 2021
Razvoj grafomotorike
Online izvedba
10. 5. 2021
Sprememba Uredbe EU o higieni živil v prehranskih objektih
Online izvedba
11. 5. 2021
Svetovalec za promocijo zdravja na delovnem mestu
Online izvedba
11. 5. 2021
Praktično usposabljanje o informacijski varnosti
Online izvedba
12. 5. 2021
Strokovnjak za požarno varnost v objektih
Online izvedba
12. 5. 2021
Vodenje in motiviranje hibridnih timov
Online izvedba
13. 5. 2021
Strokovnjak za finančni kontroling
Online izvedba
13. 5. 2021
Hitro in pregledno do vseh informacij o novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži
Online izvedba
14. 5. 2021
Posebnosti računovodenja za društva
Online izvedba
17. 5. 2021
Napredni tečaj Worda
Online izvedba
19. 5. 2021
Gradbena zakonodaja za investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce s predstavitvijo pomembnih predvidenih sprememb GZ-1
Online izvedba
19. 5. 2021
Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog
Online izvedba
21. 5. 2021
Negativni feedback in podajanje odpovedi
Ljubljana
21. 5. 2021
Odlična poslovna sekretarka
Brezovica pri Ljubljani
25. 5. 2021
Odgovornost je zapisana v internih aktih
Brezovica pri Ljubljani
25. 5. 2021
Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju
Online izvedba
25. 5. 2021
Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih
Brezovica pri Ljubljani
26. 5. 2021
Ženska vodja
Brezovica pri Ljubljani
26. 5. 2021
Branje, razumevanje in analiza bilanc
Online izvedba
26. 5. 2021
Produktivne in zadovoljne ekipe – vloga vodje
Ljubljana
27. 5. 2021
Videonadzor in druge oblike nadzora na delovnem mestu
Online izvedba
28. 5. 2021
Vodstveni trening za izmenovodje v proizvodnih podjetjih
Brezovica pri Ljubljani
28. 5. 2021
Strokovnjak za nabavo v proizvodnem podjetju
Brezovica pri Ljubljani
28. 5. 2021
Učinkovita komunikacija za uspešno izterjavo
Online izvedba
28. 5. 2021
Strokovnjak za davke
Online izvedba
31. 5. 2021
Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
Online izvedba
2. 6. 2021
Govorni razvoj otroka
Online izvedba
2. 6. 2021
Okrepite svoje računovodske kompetence in postanite samostojni računovodja
Online izvedba
2. 6. 2021
Vse za pravilno gradnjo objekta – od ideje do uporabnega dovoljenja
Brezovica pri Ljubljani
3. 6. 2021
Davčni vidik napotenih delavcev in praktični primeri obračuna plač delavcem napotenim v tujino za leto 2021
Brezovica pri Ljubljani
7. 6. 2021
Razvoj pismenosti
Online izvedba
8. 6. 2021
Vodenje ženskega tima
Brezovica pri Ljubljani
8. 6. 2021
Vodja kot neformalni mediator
Brezovica pri Ljubljani
9. 6. 2021
Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode
Brezovica pri Ljubljani
10. 6. 2021
Strokovnjak za kadrovsko delo
Brezovica pri Ljubljani
10. 6. 2021
Strokovnjak za kemikalije
Online izvedba
10. 6. 2021
Strokovnjak za dohodnino
Ljubljana
11. 6. 2021
Naročila male vrednosti in evidenčna javna naročila
Online izvedba
17. 6. 2021
Vodstveni IQ
Brezovica pri Ljubljani