Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor

Okolje&Odpadki 2015

 

 

Osebne odgovornosti direktorjev - pregled in ukrepi za zmanjšanje tveganj

 
Priročnik
Razlaga aktualne zakonodaje, postopkovniki, primeri in terminski plani za vsa podjetja in ustanove
 • Poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo
 • Izognili se boste nepotrebnim tveganjem
 • Hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli
 
Poslovna izdaja
368,00 € + DDV + distribucijski stroški
Tiskana izdaja
249,00 € + DDV + distribucijski stroški
Količina:  

Funkcija direktorja ne pomeni samo ugleda, ampak tudi visoko stopnjo odgovornosti. Odgovorni ste tako do svojih zaposlenih, družbenikov in delničarjev, kot tudi za izpolnitev obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja na kadrovskem, finančnem in pravnem področju.

Nedvomno je delo direktorja izredno zahtevno, odgovorno in stresno, še posebej, ker ste za morebitne napake civilno in kazensko osebno odgovorni v višini več tisoč evrov. Pri svojem delu naletite na številne pasti in tveganja, ki nastanejo zaradi težav z obvladovanjem obširne zakonodaje.

Prednosti priročnika

 1. Poslovali boste v skladu z aktualno zakonodajo – praktična pojasnila zakonodaje s primeri in takoj uporabni vzorci ter obrazci z opozorili, na kaj mora direktor posebej paziti;
 2. Izognili se boste nepotrebnim tveganjem – uporabite v praksi preverjene ukrepe za zmanjšanje tveganj in se izognite pastem zaradi težav z obvladovanjem obširne zakonodaje;
 3. Hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli – vsebine, posodobljene v skladu z aktualno zakonodajo, so vam vedno na voljo na vašem osebnem računalniku in prenosnem telefonu.

Vsebina

Odškodninska odgovornost direktorja po Obligacijskem zakoniku (OZ), Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Razbremenitev odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti

Kazensko pravna odgovornost direktorja po Kazenskem zakoniku (KZ-1) in odgovornost direktorja za prekrške po Zakonu o prekrških (ZP-1)
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo (primeri, sodna praksa)
Izrekanje sankcij
Sodna praksa

Obveznosti direktorja na pravnem področju po Obligacijskem zakoniku (OZ) in ostalih predpisih
Obveznosti, povezane s sklepanjem pogodb, ponazorjene na primerih
Obveznosti, povezane z izpolnjevanjem pogodb, ponazorjene na primerih
Odgovornost za stvarne in pravne napake
Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti

Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in ostalih predpisih
Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi in na kaj je treba paziti
Obveznosti delodajalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi
Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu
Obveznosti pri zaposlovanju tujcev
Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca
Kazenska odgovornost za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost
Primeri sodne prakse

Obveznosti direktorja na področju finančnega poslovanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Obveznosti direktorja na računovodskem področju po ZGD-1 in KZ-1
Vodenje in hramba poslovnih knjig
Sestavljanje in hramba letnega poročila
Prekrški in ukrepi za zmanjšanje tveganj

Odgovornost direktorja na davčnem področju po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)
Davčni inšpekcijski nadzor
Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije
Ugotavljanje davčnih napak
Primeri obračunov in poročanj dohodkov direktorjev

Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:
 • postopkovnike za pravilno ravnanje v postopku
  • sklepanja pogodbe o zaposlitvi
  • izvajanja pogodbe o zaposlitvi
  • redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • uvedbe disciplinskega postopka
  • davčnega nadzora
  • priprave poslovnih knjig in listin
  • priprave letnega poročila
  • jamčevanja za stvarne in pravne napake pri izdelkih
 • obrazce:
  • objava prostega delovnega mesta
  • obvestilo kandidatom
  • pogodba o zaposlitvi
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • sklep o disciplinski odgovornosti
  • vabilo na zagovor
  • pisna obdolžitev in vabilo na zagovor
  • menična izjava

Preglejte vzorčne vsebine priročnika in vzorca

Priporočamo tudi:

Sodobna orodja vodenja

 • Postavljanje ciljev in oblikovanje strategij
 • Letni razgovori in ciljni sporazumi
 • Priprava in izvedba pogajanj
 • Interno komuniciranje.

Uspešen finančni menedžer

 • Kalkulacijske tabele in modeli 
 • Konkretni primeri s strokovnimi pojasnili
 • Dve dodatni knjižici in zgoščenka!

 

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com