Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor 

Splošni akti in kadrovske evidence

 
E-produkt
Pripravili smo enostavno in praktično orodje, s katerim boste uredili še vaše splošne kadrovske podlage.
 • Vsi interni akti podjetja
 • Kadrovske evidence
 • Navodila za vodenje evidenc
Cena: 139,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Količina:  
Sankcije, sprejete v inšpekcijskem postopku, kažejo na neustrezno vodenje kadrovskih evidenc v slovenskih podjetjih.

Ustrezno vodenje kadrovskih evidenc (o izrabi delovnega časa, o stroških dela …) je obvezno, sprejem splošnih aktov pa nujen, saj zaposlenim tako zagotovite poznavanje pravil in temeljnih vrednot poslovanja, na tej podlagi dokazujete disciplinske kršitve ter pravilno vodite postopke odpovedi.

Samostojno in pravilno sprejmite pravne podlage in ustrezno uredite kadrovsko administracijo! Uporabite to enostavno in praktično orodje.


 Praktično zbirko sestavljajo
 • vzorci na zgoščenki:
  • vseh potrebnih internih aktov podjetja in
  • kadrovskih evidenc, ki jih predpisuje zakonodaja zbrani na enem mestu, ki jih enostavno izpolnite v skladu s svojimi potrebami!
 • navodila
  Enostavna, kratka in pregledna: kdaj in katere evidence morate voditi, zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, kaj morate imeti v mapi zaposlenega in še več!

NASVET: Z enostavnim pripomočkom boste enostavno uredili vso potrebno kadrovsko administracijo!

Kratek pregled vsebine

1. Vzorci internih aktov podjetja
 • 1.1. Akt o sistemizaciji
 • 1.2. Pravilnik o delovnih razmerjih
 • 1.3. Pravilnik o plačah
 • 1.4. Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • 1.5. Pravilnik o odgovornostih zaposlenih za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
 • 1.6. Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu
 • 1.7. Pravilnik o delovnem času
 • 1.8. Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic
 • 1.9. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
 • 1.10. Pravilnik o uporabi službenih vozil in lastnih vozil v službene namene
 • 1.11. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • 1.12. Pravilnik o poslovnih skrivnostih in zaupnih dokumentih v organizaciji
 • 1.13. Obvestilo o notranjih aktih

2. Vzorci evidenc, ki jih predpisuje zakonodaja
 • 2.1. Evidenca o zaposlenih delavcih
 • 2.2. Evidenca o stroških dela
 • 2.3. Evidenca o izrabi delovnega časa
 • 2.4. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • 2.5. Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • 2.6. Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • 2.7. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

3. Vzorci priporočljivih evidenc
 • 3.1. Podatki o: izobraževanju delavcev, delovni uspešnosti, razvojnih ukrepih delavcev, sodelovanju na projektih, o kandidatih za zaposlitev

4. Katalog zbirk osebnih podatkov
 • 4.1. Vzorec kataloga zbirk osebnih podatkov

5. Veljavna zakonodaja in podzakonski akti z aktivnimi povezavami

Splošni pogoji

Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com