Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor

 

 

Požarna varnost

 
E-produkt
Vzorci obveznih dokumentov z navodili
 • Najnovejša zakonodaja s komentarji
 • Številni vzorci na zgoščenki
 • Video prikazi za pravilno ravnanje v praksi
Cena: 249,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Količina:  

1.1.2012 se je začel uporabljati:
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom!

 
Na področju varstva pred požarom so bile v letu 2011 sprejete pomembne zakonodajne novosti, ki jih morate takoj upoštevati. Spremembe prinašajo:
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnik o požarnem redu,
 • Zakon o varstvu pred požarom

Uredite sistem varstva pred požarom z zakonodajno ustrezno dokumentacijo s pomočjo pripravljenih vzorcev na zgoščenki
 
Edini tovrstni pripomoček za enostavno uporabo v Sloveniji vam prinaša pomembne koristi.
 • Zakonodajno skladno ravnanje – najnovejša zakonodaja s komentarji: 
 • predstavitev in razlaga najnovejše zakonodaje, ponazorjene s primeri izvedbe v praksi.
 • Prihranek časa – številni vzorci na zgoščenki so prava podlaga za pripravo vaše dokumentacije:
 • program usposabljanja zaposlenih, test usposabljanja, Ex-elaborat, vzorec požarnega reda s komentarjem, navodila za izdelavo načrta evakuacije, vzorci: vloge, zapisnik, dovoljenja … Pripravljene vzorce prilagodite vašemu stanju in potrebam.
 • Pravilno ravnanje v praksi - nazorni video prikazi:
 • postopkov gašenja, principov gašenja, izvedene evakuacije in več.
 
Ne odlašajte. Poglejte vsebino zgoščenke in jo naročite še danes!

Pozor: Spremenjena zakonodaja prinaša tudi višje globe. Vse do 20.000 EUR!

Kratek pregled vsebine
  1. Zakonodaja s področja varstva pred požarom
  Komentarji in razlage pomembnih določb:
 • Zakona o varstvu pred požarom
 • Pravilnik o požarnem redu
 • Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti 
  2. Komentar in razlaga izračuna ocene požarne ogroženosti
 • Praktična razlaga Pravilnika o metodologiji in izračunu ocene požarne ogroženosti
 • Komentar in razlaga Ocene požarne varnosti
 • Primer izračuna:
  • osnovna šola,
  • kemična tovarna. 
  3. Osnove gorenja in gašenja
 • Tabela nevarnih snovi
 • Opis delovanja bioversala
 • Osnove gorenja in gašenja 
  4. Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije
 • Evidenčni listi o meritvah, pregledih, usposabljanju …
 • Izvleček iz požarnega reda
 • Kontrolni list opreme, naprav in drugih sredstev
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih vročih del
 • Navodila za zunanje izvajalce
 • Požarni načrt – navodilo za izdelavo
 • Načrt evakuacije – navodilo za izdelavo 
  5. Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
 • Gašenje začetnih požarov
 • Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom
 • Napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije 
 • Napotki za izvajanje praktičnih usposabljanj za evakuacijo
 • Test varstva pred požarom
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Usposabljanje za gašenje požarov – usposabljanje za opravljanje požarne straže  
  6. Evakuacija
 • Dejavniki, ki vplivajo na evakuacijske čase
 • Vpliv vedenja ljudi na evakuacijo
 • Usposabljanje za izvajanje vaje evakuacije iz objekta ob požaru
  7. Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
 • Primer sodelovanja
 • Sodelovanje z gasilskimi enotami
 • Pomembne informacije za gasilce na kraju dogodka
 • Pravice in dolžnosti gasilcev in lastnikov / upravljavcev
 • Intervencija na fotovoltaičnih napravah – priporočila za gasilce
  8. Protieksplozijska zaščita
 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja – vzorec
 • Primeri cone eksplozijske nevarnosti
 • Vloga za izdajo pooblastila za izvajanje usposabljanja – vzorec
 • Zapisnik o izvedenih meritvah na prisotnost eksplozijsko nevarnih atmosfer
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del

 Video predstavitve

 • Gašenje s prahom, CO2, peno, vodo
 • Učinek pene
 • Maščobna eksplozija I in II …

Oglejte si primer video predstavitve, ki so na zgoščenki.

Priporočamo tudi:

Varnost in zdravje pri delu

 • Namenjen strokovnim delavcem s področja varnosti 
 • Odgovornim osebam delodajalcev, ki same prevzamejo opravljanje strokovnih nalog
 • V priročniku in na zgoščenki so zbrani pravno preverjeni ključni dokumenti

Prva pomoč

 •  Zgoščenka s pripravljenimi vzorci
 • Viseča knjižica za enostavno uporabo na vsem dostopnem mestu

Personalna mapa zaposlenega

 • Obrazci na zgoščenki
 • Navodila
 • Brezplačna personalna mapa
 • + Kadrovski koledarček

 

 

Splošni pogoji

Dostop do e-knjige prejmete na elektronski poštni naslov po plačilu predračuna. Z naročilom e-knjige se lahko navedeni podatki uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Fizičnim osebam priznamo 20 % popusta.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com