Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor 

Požarna varnost

 
E-produkt
Vzorci obveznih dokumentov z navodili
 • Najnovejša zakonodaja s komentarji
 • Številni vzorci na zgoščenki
 • Video prikazi za pravilno ravnanje v praksi
Cena: 249,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Količina:  

1.1.2012 se je začel uporabljati:
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom!

 
Na področju varstva pred požarom so bile v letu 2011 sprejete pomembne zakonodajne novosti, ki jih morate takoj upoštevati. Spremembe prinašajo:
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnik o požarnem redu,
 • Zakon o varstvu pred požarom

Uredite sistem varstva pred požarom z zakonodajno ustrezno dokumentacijo s pomočjo pripravljenih vzorcev na zgoščenki
 
Edini tovrstni pripomoček za enostavno uporabo v Sloveniji vam prinaša pomembne koristi.
 • Zakonodajno skladno ravnanje – najnovejša zakonodaja s komentarji: 
 • predstavitev in razlaga najnovejše zakonodaje, ponazorjene s primeri izvedbe v praksi.
 • Prihranek časa – številni vzorci na zgoščenki so prava podlaga za pripravo vaše dokumentacije:
 • program usposabljanja zaposlenih, test usposabljanja, Ex-elaborat, vzorec požarnega reda s komentarjem, navodila za izdelavo načrta evakuacije, vzorci: vloge, zapisnik, dovoljenja … Pripravljene vzorce prilagodite vašemu stanju in potrebam.
 • Pravilno ravnanje v praksi - nazorni video prikazi:
 • postopkov gašenja, principov gašenja, izvedene evakuacije in več.
 
Ne odlašajte. Poglejte vsebino zgoščenke in jo naročite še danes!

Pozor: Spremenjena zakonodaja prinaša tudi višje globe. Vse do 20.000 EUR!

Kratek pregled vsebine
  1. Zakonodaja s področja varstva pred požarom
  Komentarji in razlage pomembnih določb:
 • Zakona o varstvu pred požarom
 • Pravilnik o požarnem redu
 • Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
 • Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti 
  2. Komentar in razlaga izračuna ocene požarne ogroženosti
 • Praktična razlaga Pravilnika o metodologiji in izračunu ocene požarne ogroženosti
 • Komentar in razlaga Ocene požarne varnosti
 • Primer izračuna:
  • osnovna šola,
  • kemična tovarna. 
  3. Osnove gorenja in gašenja
 • Tabela nevarnih snovi
 • Opis delovanja bioversala
 • Osnove gorenja in gašenja 
  4. Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije
 • Evidenčni listi o meritvah, pregledih, usposabljanju …
 • Izvleček iz požarnega reda
 • Kontrolni list opreme, naprav in drugih sredstev
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih vročih del
 • Navodila za zunanje izvajalce
 • Požarni načrt – navodilo za izdelavo
 • Načrt evakuacije – navodilo za izdelavo 
  5. Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
 • Gašenje začetnih požarov
 • Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom
 • Napotki za usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije 
 • Napotki za izvajanje praktičnih usposabljanj za evakuacijo
 • Test varstva pred požarom
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Usposabljanje za gašenje požarov – usposabljanje za opravljanje požarne straže  
  6. Evakuacija
 • Dejavniki, ki vplivajo na evakuacijske čase
 • Vpliv vedenja ljudi na evakuacijo
 • Usposabljanje za izvajanje vaje evakuacije iz objekta ob požaru
  7. Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
 • Primer sodelovanja
 • Sodelovanje z gasilskimi enotami
 • Pomembne informacije za gasilce na kraju dogodka
 • Pravice in dolžnosti gasilcev in lastnikov / upravljavcev
 • Intervencija na fotovoltaičnih napravah – priporočila za gasilce
  8. Protieksplozijska zaščita
 • Elaborat eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja – vzorec
 • Primeri cone eksplozijske nevarnosti
 • Vloga za izdajo pooblastila za izvajanje usposabljanja – vzorec
 • Zapisnik o izvedenih meritvah na prisotnost eksplozijsko nevarnih atmosfer
 • Dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del

 Video predstavitve

 • Gašenje s prahom, CO2, peno, vodo
 • Učinek pene
 • Maščobna eksplozija I in II …

Oglejte si primer video predstavitve, ki so na zgoščenki.

Priporočamo tudi:

Varnost in zdravje pri delu

 • Namenjen strokovnim delavcem s področja varnosti 
 • Odgovornim osebam delodajalcev, ki same prevzamejo opravljanje strokovnih nalog
 • V priročniku in na zgoščenki so zbrani pravno preverjeni ključni dokumenti

Prva pomoč

 •  Zgoščenka s pripravljenimi vzorci
 • Viseča knjižica za enostavno uporabo na vsem dostopnem mestu

 

 

Splošni pogoji

Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com